กติกา

ร่วมแชร์คลิปวิดีโอคนแรกที่ปรากฎตัวเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่น
ในหัวข้อ “คนแรก” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท

วิธีการส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมโครงการ

  • ส่งคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเสนอถึงคนแรกที่เข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ ทางเว็บไซต์ www.YouAreMyFirst.com
  • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์วีดีโอนามสกุล .MP4 และขนาดไฟล์จะต้องไม่เกิน 100 MB
  • คลิปวีดีโอที่ได้รับเลือก จำนวน 10 คลิป จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 200,000 บาท
  • ตัดสินโดยคณะกรรมการจากบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเนื้อหาเหตุการณ์จริง
  • คลิปที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 10 คลิปนี้จะนำมาตัดต่อเป็นภาพยนตร์โฆษณาของกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ต่อไป

กำหนดการ

  • ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 หมดเขตส่งผลงานวันที่ 31 มกราคม 2562
  • คัดเลือกผลงานที่ผ่านการเข้ารอบ 10 ทีม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
  • เผยแพร่ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทาง www.firstchoice.co.th วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
  • ประกาศผลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ www.firstchoice.co.th Facebook Krungsri First Choice หรือโทร 02 345 678